Zápis šk.rok 2021/2022

Vložte svůj text...

Zápis dětí do 1. třídy a do Přípravné třídy ZŠ

Zápis dětí do 1. třídy a Přípravné třídy ZŠ bude probíhat v termínu od 26.4 do 30.4. 2021.
Zápis bude probíhat elektronicky, bez přítomnosti žáků.
Žádost ke stažení zde:

K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) , rozhodnutí o dokladu, vyjádření pediatra
Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby
- poštou /Základní škola Kouřim, Okružní 435, Kouřim, 28161/
- osobním podáním ve škole za dodržení hygienických podmínek /termín 12.4.- 30.4. po telef. domluvě/Bližší informace na tel.607 928 839
V Kouřimi dne 8.4.2021Mgr. Jana Ležalová, ředitelka školy