• Základní škola Kouřim, Okružní 435, Kouřim, 28161, IČO:70836256
  • Škola je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně Přípravné třídy pro všechny budoucí žáky- prvňáky. V letošním školním roce 2023/2024 vzděláváme 17 žáků ve třech kmenových třídách a 21 žáků ve dvou kmenových přípravných třídách.

  • Od 1.9.2017 jsme využili v rámci českého školského systému možnost zřízení Přípravné třídy. Citace § 47, zákona 561/2004 Sb. : Přípravná třída je zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Na základě zkušeností z minulých let a velké poptávce po vzdělání dětí v posledním roce předškolní přípravy byl v dubnu 2023 uskutečněn řádný zápis. Přijato bylo 21 dětí, které jsou od 1.9.2023 rozděleny do dvou Přípravných tříd pod vedením třídních učitelek a asistentek.

  • K výuce ve všech třídách využíváme originální Montessori materiál a další pomůcky vyrobené v duchu Montessori pedagogiky s ohledem na individuální zvláštnosti a možnosti našich žáků.

  • Pořádáme Dny Otevřených dveří, velikonoční a vánoční výstavy, účastníme se výtvarných výstav, spolupracujeme s městem Kouřim, s regionálním muzeem, skanzenem, i s místní MŠ. Každoročně organizujeme výlety po celé České republice, vlakem i autobusem. Navštěvujeme divadelní i filmová představení.V měsíci červnu si užíváme týden na škole v přírodě ve vybrané lokalitě českých hor.

  • Podporujeme rozvíjení estetických potřeb žáků různými tvořivými aktivitami i zprostředkováním styku s živou kulturou. Integrujeme žáky do života širší komunity města. Integraci žáků uplatňujeme také v oblastech sportovních aktivit vzájemnými zápasy ve fotbalu, florbalu, nohejbalu, přehazované, kuželkách a vybíjené.

  • K naší chloubě patří dlouhodobý projekt s názvem "Namalujte nám sluníčko", jehož cílem je předkládat žákům kladné životní vzory.Sbírka sluníček má úctyhodných 160 originálů od osobností, které výraznými činy a působením pozitivně ovlivnily dějiny české kultury. Chystáme se oslavit její narozeniny, v květnu 2024 již 23.