Přípravná třída 2022/2023

Obecné informace:

Přijímání dětí do přípravných tříd

Podle novely Školského zákona, který nabývá účinnosti 15. února 2019, mohou být do přípravné třídy přijímány opět i děti v posledním roku před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že bude vyrovnán jejich vývoj. Přednost ale mají děti, kterým byl povolen odklad školní docházky.

O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel na základě:

  • písemné žádosti zákonného zástupce
  • doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa (doporučení dětského lékaře a klinického psychologa je nutné pouze u dětí s odkladem školní docházky)

Přednostně budou přijati žáci s odkladem školní docházky.

Žádost prosíme doručit na adresu Okružní 435, Kouřim, 28161.

Po doručení Vám budou na Vaši emailovou adresu průběžně poskytnuty informace o možnosti návštěvy v naší škole a to s ohledem na stávající situaci ve státě. Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí obdrží všichni zájemci po ukončení zápisů v Základních školách, tedy po 30.4.2022.

Děkujeme Vám za důvěru a spolupráci.

Mgr. Jana Ležalová, ředitelka školy